Hafan Bangor Cysylltiadau English Mewngofnodi

Croeso i 360

Beth yw 360?

Croeso i safle 360 - safle a gynlluniwyd i roi mynediad rhwydd at eich gwasanaethau ar-lein.

Defnyddiwch ein ffurflen adborth i ddweud wrthym sut y gallwn wella 'Bangor 360' neu roi gwybod am broblem.

Mae angen i chi fewngofnodi i gael mynediad at eich gwasanaethau ...

Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi byddwch yn gweld cyfres o 'swigod glas' ar yr ochr chwith y sgrin.

Os ydych yn fyfyriwr ...

Os ydych yn fyfyriwr bydd y rhain yn rhoi mynediad at eich offer Canolfan Adnoddau Dysgu (ar ochr chwith y dudalen)) unwaith yr ydych wedi mewngofnodi. Yn bresennol, cewch fynediad i wybodaeth gryno am eich modiwlau a marciau, mynediad at eich amserlen a'r gallu i ddiweddaru eich gwybodaeth bersonol. Cliciwch yma i ddarllen y canllawiau.

Bydd gwasanaethau eraill yn cael eu hychwanegu yn ystod ail ran o ddatblygiad Bangor 360. Defnyddiwch ein ffurflen adborth i ddweud wrthym sut y gallwn wella Bangor 360 neu i gofnodi problem.

Os ydych yn aelod o staff ...

Os ydych yn aelod o staff bydd gennych fynediad i ystod o offer i'ch helpu i gefnogi eich myfyrwyr. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, fe welwch swigod glas yn y golofn Cymorth Addysgu a Myfyrwyr (ar ochr chwith y dudalen) sydd yn rhoi mynediad i chi i'r gwasanaethau. Defnyddiwch ein ffurflen adborth i ddweud wrthym sut y gallwn wella Bangor 360 neu i gofnodi problem.

Dim ond man cychwyn Bangor 360 yw hwn ...

Y gwasanaethau a fydd yn cael eu rhyddhau yn fuan yw'r rhan gyntaf o'r project '360 '- a elwir yn 'llinell sylfaen 360'. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn rhyddhau gwasanaethau newydd a fydd wedi eu hintegreiddio i'r wefan hon - mae pob un ohonynt wedi eu hanelu at ddarparu ein myfyrwyr a'n staff gydag ystod eang o wasanaethau integredig ar-lein.